Wynajem długoterminowy samochodów i leasing

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu nowego, jaki i używanego.

Jak działa GAP?
Nowy samochód w pierwszych trzech latach eksploatacji traci nawet 60% swojej pierwotnej wartości! 
Niestety, w przypadku zaistnienia tak stresującego zdarzenia, jakim jest szkoda całkowita czy kradzież samochodu z reguły wysokość odszkodowania wypłaconego z ubezpieczenia Auto-Casco jest niższa niż jego wartość fakturowa.

Oznacza to, że nie otrzymasz w 100% zwrotu zainwestowanych środków. 
Zasadą jest, że podstawowy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie równe rynkowej wartości pojazdu z dnia zaistnienia szkody.
Dla Ciebie oznacza to stratę finansową! Jednak dzięki ubezpieczeniu GO-gap bezstratnie wyjdziesz z kłopotu. 
GO-gap pokrywa różnicę pomiędzy pierwotną wartością pojazdu z faktury zakupu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC a wypłaconym odszkodowanie przez podstawowy zakład ubezpieczeń (wartość rynkowa z dnia zaistnienia szkody).

Nie trać ani złotówki z wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GO-gap, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód o tej samej wartości (klasie), co utracony czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing/kredyt.

Kto i kiedy może przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczenie może być zawarte przez osobę fizyczną, osobę prowadzącą działalność gospodarczą czy osobę prawną. Nie ma znaczenia czy samochód był zakupiony za gotówkę, w leasingu czy kredycie. Ubezpieczenie można zawrzeć w dniu zakupu pojazdu, nie później jednak niż w przeciągu 100 dni od tej daty bądź w momencie wznawiania ubezpieczenia AC/OC w kolejnych latach. To Ty decydujesz czy samochód będzie ubezpieczany wg wartości fakturowej z VAT lub bez VAT, przy czym pojazd musi spełniać następujące kryteria:

 • Pojazd nowy lub używany do 6 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia GO-gap.
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
 • Pojazd, który nie jest eksploatowany jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, pojazd do przewozu osób (w tym taxi), wynajmowany w formule rent a car.
 • Pojazd o wartości fakturowej nieprzekraczającej 400 000 zł, (jeżeli kupujesz droższe auto, zapytaj o indywidualną zgodę).
 • Pojazd objęty ubezpieczeniem Auto-Casco, w przypadku ubezpieczenia w wariancie MAX.

Zalety ubezpieczenia GO-gap

 • Ochrona przed efektem spadku wartości pojazdu nawet przez 5 lat!
 • Wysoki limit wypłaty odszkodowania, do 100 000 zł.
 • Możliwość zawarcia ubezpieczenia do wartości pojazdu brutto lub netto.
 • Możliwość zakupu pojazdu tej samej klasy/wartości, co pojazd utracony.
 • Odszkodowanie wypłacone z polisy GAP może zostać przekazane na spłatę umowy finansowania z tytułu wcześniejszego jej zakończenia.
 • Utrzymanie wartości pojazdu również w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy.
 • Możliwość przeniesienia ubezpieczenia GAP na nowego właściciela przy sprzedaży pojazdu.
 • Szybka i profesjonalna likwidacja szkód!

Przykład 1 - Szkoda likwidowana w ramach GSU:


Wartość pojazdu nowego: 94 000 zł.
Wartość pojazdu z polisy AC po 12 miesiącach: 76 000 zł.
Opcja GSU: 76 000 zł.
Szkoda ma miejsce w 23 miesiącu użytkowania pojazdu.
Wartość pojazdu na dzień szkody całkowitej: 64 000 zł.
Dopłata w ramach opcji GSU, tylko 12 000 zł.
Wypłata stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej a wartością GSU w drugim roku.

Dodatkowo każda szkoda likwidowana z ubezpieczenia AC w okresie obowiązywania GSU podniesie składkę za wykupienie tej opcji w następnym roku!

Przykład 2 - Szkoda likwidowana w ramach GO-gap:


Wartość pojazdu nowego: 94 000 zł.
Ubezpieczenie GAP: 94 000 zł.
Szkoda ma miejsce w 23 miesiącu użytkowania pojazdu.
Wartość pojazdu na dzień szkody całkowitej: 64 000 zł.
Odszkodowanie w ramach opcji GAP, aż 30 000 zł.
Wypłata stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej a wartością fakturową nowego pojazdu.